تولید و سرمایه گذاری

 
باتوجه به ترسیم اهداف بلند مدت گروه هلدینگ تامین آتیه درخشان این شرکت ضمن تعریف فعالیتها گامهای مهمی در زمینه ورود به حوزه تولید و سرمایه گذاری بر روی فعالیت های اصلی شرکت ، انواع کاغذ و مقوا و تجهیزات الکترونیک برداشته است . در این زمینه و با استعانت از پشتوانه بسیار گرم پرسنل محترم بانک اقتصاد نوین و حمایتهای بی دریغ مسئولین گروه مالی اقتصاد نوین در آینده مفاهیم جدیدی در ارتباط با تولید و سرمایه گذاری در این شرکت ایجاد خواهد شد .